Vaststellingsovereenkomst & Behoud WW Uitkering

Wanneer je een uitkering aanvraagt van de WW zijn daar een paar heel strikte voorwaarden aan verbonden. Een van die voorwaarden is dat je op geen enkele manier schuldig mag zijn aan het ontslag.

Officieel moet je eigenlijk ook nog eens duidelijk maken aan je voormalige of huidige werkgever dat je het niet eens bent met het ontslag. Hoewel dat in veel gevallen als feit wordt aangenomen. Dus hoe is het mogelijk dat je een vaststellingsovereenkomst ondvaststellingsovereenkomst-wwertekend en toch recht hebt op een uitkering van de WW?

De regels veranderen wel

Sterker nog, het UWV bevordert in bepaalde gevallen het maken van een aantal duidelijk omschreven afspraken tussen werknemer en werkgever. Dat wil zeggen, afspraken die gelden na het ontslag.

Een ontslag wil niet altijd zeggen dat de relatie tussen de twee partijen, werknemer en werkgever slecht is. Ook wanneer een tijdelijk contract afgelopen is en niet verlengd kan worden, of wanneer een project waarvoor de werknemer aangenomen werd is afgelopen, volgt een formeel ontslag.
Voor een ontslag wegens afgelopen contract geldt dat de werkgever dezelfde werknemer na een bepaalde periode weer kan aannemen. Een uitzend contract is hier een voorbeeld van.

Drie partijen

Bij het tekenen van een uitzend overeenkomst zijn eigenlijk drie partijen betrokken. De werknemer in de eerste plaats, natuurlijk. Maar er is ook sprake van een min of meer gewone werkgever, dat is altijd het uitzendbureau. Het bedrijf waarbij de werknemer in feite werkt, opdrachten vervult, is het uitzendbureau. De opdrachten worden uitgevoerd in het bedrijf van de derde partij. Die derde partij wordt de inlener genoemd en die heeft een overeenkomst getekend met het uitzendbureau.

De uitzend overeenkomsten zijn tijdelijk en het uitzendbureau bepaald de duur van die overeenkomst. De werkgever is ten allen tijden het uitzendbureau, niet de inlener. Maar bij het beƫindigen van een uitzend periode kan de inlener wel verzoeken, via een vaststellingsovereenkomst, bepaalde afspraken en regels na te komen, ook na beƫindiging van het contract.

Het recht op een uitkering

Een dergelijke overeenkomst mag niet van invloed zijn op je recht op een uitkering ingevolge de WW. Natuurlijk moet het dan gaan om voorwaarden als geheimhouding van bepaalde informatie of een concurrentiebeding.

Het kan daarbij gaan om afspraken die voorwaardelijk kunnen zijn voor het herhaald werken bij dezelfde inlener. Deze afspraken hebben dan als resultaat een beperkte arbeidsgarantie voor de uitzendkracht en een bekende werknemer voor bijvoorbeeld projecten voor de inlener.

Meerdere inleners

Op die manier kan de werknemer via hetzelfde uitzendbureau bij meer dan een bedrijf aan het werk gaan. De vaststellingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de werknemer en de werkgever, het uitzendbureau. Mocht de werknemer tussentijds onverhoopt werkloos worden dan is een dergelijke overeenkomst niet van invloed op het recht op een uitkering ingevolge de WW.

Een overeenkomst is overigens altijd alleen dan geldig wanneer beide partijen hebben ondertekend. Ga daarom gerust met de concept-overeenkomst naar een advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Laat die rustig kijken naar een dergelijke overeenkomst en laat je goed adviseren.