Vaststellingsovereenkomst en WW uitkering, waar u op moet letten!

Hebt u eigenlijk nog wel recht op een WW uitkering als u met uw werkgever eenvasstellingsovereenkomst-uwv vaststellingsovereenkomst aangaat? Dit is iets wat veel werknemers zich afvragen. Dat is best logisch, want als het arbeidscontract beëindigd wordt en u geen salaris meer ontvangt, is het natuurlijk wel belangrijk dat u ergens financieel op terug kan vallen. Een WW-uitkering kan dan dus een uitkomst bieden.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST IS MOGELIJK MET BEHOUD VAN WW-RECHT
Enkele jaren terug was het nog nodig dat een werknemer protest in zou dienen tegen zijn of haar ontslag. De bedoeling hiervan was dat de werknemer die niet zou protesteren zou meewerken aan zijn/haar ontslag en daarmee mede zelf ervoor zorgde dat hij of zij zonder werk zou komen te zitten en dan ook het recht zou verliezen op een uitkering.
In deze tijd is het niet meer nodig om protest in te dienen tegen (een aankomend) ontslag. Als er een goede reden is voor ontslag en uw werkgever neemt initiatief om u te ontslaan, dan hoef u niet te protesteren. U mag zelfs zelf coöpereren aan het beëindigen van uw arbeidscontract. Hierbij komt dus de vaststellingsovereenkomst kijken.

VOORWAARDEN WW-UITKERING BIJ VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Om in aanmerking te komen voor een ww-uitkering terwijl u een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en niet meteen werk kunt vinden, moet u wel aan een paar voorwaarden voldoen:

 • Het mag niet uw schuld zijn dat u ontslag gekregen hebt. Als u bijvoorbeeld om de een of de andere reden op staande voet ontslagen bent, komt u niet meer in aanmerking voor een ww-uitkering
 • Beide partijen (u en uw werkgever) houden zich netjes aan de opzegtermijn. De tijd tussen de datum van ontslag en ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is van belang voor de datum waarop de uitkering ingaat. Dit tijdvak is op zijn minst de termijn die voor de werkgever bij de opzegging geldig is. U wordt in die tijd gewoon doorbetaald door uw werkgever.
 • U mag niet ziek zijn. In dat geval is het niet verstandig om zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Als u ziek bent is uw werkgever u bijvoorbeeld verplicht u uw salaris meestal twee jaar lang door te betalen. Tijdens dat u ziek bent heeft u geen recht op een ww-uitkering omdat u niet kan werken door uw ziekte.
 • U neemt niet zelf ontslag.

 

Bij twijfels kunt u altijd terecht bij de vakbond indien u lid bent, uw rechtsbijstandsverzekeraar of uw advocaat.

Vaststellingsovereenkomst & Behoud WW Uitkering

Wanneer je een uitkering aanvraagt van de WW zijn daar een paar heel strikte voorwaarden aan verbonden. Een van die voorwaarden is dat je op geen enkele manier schuldig mag zijn aan het ontslag.

Officieel moet je eigenlijk ook nog eens duidelijk maken aan je voormalige of huidige werkgever dat je het niet eens bent met het ontslag. Hoewel dat in veel gevallen als feit wordt aangenomen. Dus hoe is het mogelijk dat je een vaststellingsovereenkomst ondvaststellingsovereenkomst-wwertekend en toch recht hebt op een uitkering van de WW?

De regels veranderen wel

Sterker nog, het UWV bevordert in bepaalde gevallen het maken van een aantal duidelijk omschreven afspraken tussen werknemer en werkgever. Dat wil zeggen, afspraken die gelden na het ontslag.

Een ontslag wil niet altijd zeggen dat de relatie tussen de twee partijen, werknemer en werkgever slecht is. Ook wanneer een tijdelijk contract afgelopen is en niet verlengd kan worden, of wanneer een project waarvoor de werknemer aangenomen werd is afgelopen, volgt een formeel ontslag.
Voor een ontslag wegens afgelopen contract geldt dat de werkgever dezelfde werknemer na een bepaalde periode weer kan aannemen. Een uitzend contract is hier een voorbeeld van.

Drie partijen

Bij het tekenen van een uitzend overeenkomst zijn eigenlijk drie partijen betrokken. De werknemer in de eerste plaats, natuurlijk. Maar er is ook sprake van een min of meer gewone werkgever, dat is altijd het uitzendbureau. Het bedrijf waarbij de werknemer in feite werkt, opdrachten vervult, is het uitzendbureau. De opdrachten worden uitgevoerd in het bedrijf van de derde partij. Die derde partij wordt de inlener genoemd en die heeft een overeenkomst getekend met het uitzendbureau.

De uitzend overeenkomsten zijn tijdelijk en het uitzendbureau bepaald de duur van die overeenkomst. De werkgever is ten allen tijden het uitzendbureau, niet de inlener. Maar bij het beëindigen van een uitzend periode kan de inlener wel verzoeken, via een vaststellingsovereenkomst, bepaalde afspraken en regels na te komen, ook na beëindiging van het contract.

Het recht op een uitkering

Een dergelijke overeenkomst mag niet van invloed zijn op je recht op een uitkering ingevolge de WW. Natuurlijk moet het dan gaan om voorwaarden als geheimhouding van bepaalde informatie of een concurrentiebeding.

Het kan daarbij gaan om afspraken die voorwaardelijk kunnen zijn voor het herhaald werken bij dezelfde inlener. Deze afspraken hebben dan als resultaat een beperkte arbeidsgarantie voor de uitzendkracht en een bekende werknemer voor bijvoorbeeld projecten voor de inlener.

Meerdere inleners

Op die manier kan de werknemer via hetzelfde uitzendbureau bij meer dan een bedrijf aan het werk gaan. De vaststellingsovereenkomst wordt afgesloten tussen de werknemer en de werkgever, het uitzendbureau. Mocht de werknemer tussentijds onverhoopt werkloos worden dan is een dergelijke overeenkomst niet van invloed op het recht op een uitkering ingevolge de WW.

Een overeenkomst is overigens altijd alleen dan geldig wanneer beide partijen hebben ondertekend. Ga daarom gerust met de concept-overeenkomst naar een advocaat, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Laat die rustig kijken naar een dergelijke overeenkomst en laat je goed adviseren.

Advocaat huurrecht voor hulp bij opstellen huurcontract en geschillen!

Wanneer je beslist een woning te huren
Wanneer je beslist hebt om een woning te huren dan is dit een grote stap met juridische gevolgen. Zeker overname bedrijf personeelwanneer je dit voor de eerste keer doet. Er bestaan duizenden regels waarmee je rekening dient te houden. Dit is zeker niet eenvoudig, zelfs niet wanneer het niet meer je eerste woning is die je huurt. Het is dan ook geen slecht idee om een advocaat onder de arm te nemen. Hij kent de kneepjes van het vak en kan je goed adviseren. Een advocaat kan je zeggen wanneer je rechten als huurder geschonden worden, of wanneer je zelf iets verkeerd doet als huurder. Dit bespaart je alvast veel ellende.

Wat zijn de voordelen van het nemen van een advocaat?

 • Zoals eerder al vermeld is het een voordeel dat je weet wat je rechten zijn, wat je zelf mag en niet mag
 • Je voelt je steviger in je schoenen omdat je je rechten en plichten kent.
 • Wanneer er een geschil zou bestaan tussen jou en je huisbaas, kan je je baseren op de regelgeving.

Wat zijn de nadelen van het nemen van een advocaat?

 • Een nadeel is dat je geld moet betalen voor je advocaat, hoewel je dit geld er toch ook weer makkelijk weer uit kan halen.
 • Je moet een goede advocaat vinden, wat niet altijd even makkelijk is.

Tips om een goede huurrecht advocaat te vinden

 • Zoek naar een advocaat die veel ervaring heeft in het huurrecht. Wanneer hij of zij geen website heeft met die info, vraag er dan zelf rechtstreeks naar.
 • Een ervaren advocaat kan iets duurder zijn, maar dit is het uiteindelijk wel waard.
 • Wanneer je dit nog niet helemaal vertrouwt, kan je afgaan op ervaringen van bekenden. Misschien hebben familieleden, vrienden wel een goede advocaat die veel kent van huurregelgeving.
 • Wanneer je nog geen idee hebt van een goede advocaat met kennis van zaken, dan kan je altijd nog op het internet zoeken naar recensies van de advocaten of naar enkele namen van goede advocaten.

Een goede huurrecht advocaat kunt u hier vinden!