Vaststellingsovereenkomst en WW uitkering, waar u op moet letten!

Hebt u eigenlijk nog wel recht op een WW uitkering als u met uw werkgever eenvasstellingsovereenkomst-uwv vaststellingsovereenkomst aangaat? Dit is iets wat veel werknemers zich afvragen. Dat is best logisch, want als het arbeidscontract beëindigd wordt en u geen salaris meer ontvangt, is het natuurlijk wel belangrijk dat u ergens financieel op terug kan vallen. Een WW-uitkering kan dan dus een uitkomst bieden.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST IS MOGELIJK MET BEHOUD VAN WW-RECHT
Enkele jaren terug was het nog nodig dat een werknemer protest in zou dienen tegen zijn of haar ontslag. De bedoeling hiervan was dat de werknemer die niet zou protesteren zou meewerken aan zijn/haar ontslag en daarmee mede zelf ervoor zorgde dat hij of zij zonder werk zou komen te zitten en dan ook het recht zou verliezen op een uitkering.
In deze tijd is het niet meer nodig om protest in te dienen tegen (een aankomend) ontslag. Als er een goede reden is voor ontslag en uw werkgever neemt initiatief om u te ontslaan, dan hoef u niet te protesteren. U mag zelfs zelf coöpereren aan het beëindigen van uw arbeidscontract. Hierbij komt dus de vaststellingsovereenkomst kijken.

VOORWAARDEN WW-UITKERING BIJ VASTSTELLINGSOVEREENKOMST
Om in aanmerking te komen voor een ww-uitkering terwijl u een vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en niet meteen werk kunt vinden, moet u wel aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Het mag niet uw schuld zijn dat u ontslag gekregen hebt. Als u bijvoorbeeld om de een of de andere reden op staande voet ontslagen bent, komt u niet meer in aanmerking voor een ww-uitkering
  • Beide partijen (u en uw werkgever) houden zich netjes aan de opzegtermijn. De tijd tussen de datum van ontslag en ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is van belang voor de datum waarop de uitkering ingaat. Dit tijdvak is op zijn minst de termijn die voor de werkgever bij de opzegging geldig is. U wordt in die tijd gewoon doorbetaald door uw werkgever.
  • U mag niet ziek zijn. In dat geval is het niet verstandig om zomaar een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Als u ziek bent is uw werkgever u bijvoorbeeld verplicht u uw salaris meestal twee jaar lang door te betalen. Tijdens dat u ziek bent heeft u geen recht op een ww-uitkering omdat u niet kan werken door uw ziekte.
  • U neemt niet zelf ontslag.

 

Bij twijfels kunt u altijd terecht bij de vakbond indien u lid bent, uw rechtsbijstandsverzekeraar of uw advocaat.